Translator

 

Translator

 

Translator

 

Xcook – Thấu hiểu tầm quan trọng của những giá trị cốt lõi

Hơn đơn thuần là cung cấp sản phẩm, công ty mong muốn thấu hiểu những nhu cầu thiết yếu của khách hàng

Câu slogan “Thấu hiểu giá trị cuộc sống” thể hiện thông điệp quan trọng về sứ mệnh và giá trị mà công ty đề cao. Nó cho thấy:

Sự thấu hiểu: Công ty hiểu rõ tầm quan trọng của những giá trị cốt lõi trong cuộc sống, bao gồm gia đình, hạnh phúc, sự tiện nghi, và sự an tâm.

Sự đồng hành: Hơn đơn thuần là cung cấp sản phẩm, công ty mong muốn trở thành người bạn đồng hành, chia sẻ và thấu hiểu những nhu cầu thiết yếu của khách hàng trong việc xây dựng tổ ấm và vun đắp cuộc sống tốt đẹp.

Cam kết mang đến giá trị: Các sản phẩm và dịch vụ của công ty được thiết kế và cung cấp với mục tiêu mang lại giá trị thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho khách hàng.

Lời viết giới thiệu về Công Ty TNHH XCook Việt Nam